مدیران خودرو

تریل روان

مجموعه نمایندگی های ارم خودرو

شیراز - زارع - پل فسا

تریل روان

 هارتفورد تریل ، 5 دنده ، کنترل عالی برای رانندگی در مناطق شهری و خارج شهری ، موتورسیکلتی مطمئن که شما را از کانال ها و تپه های صخره ای عبور می دهد.

قیمت : 0 تومان

09370917444 09370917444 info@eramkhodro.ir
شرکت ارم خودرو